سخنراني در بحث آزاد وقايع خرداد ۱۳۶۰ و حذف اولين رئیس جمهوری در آینه حق حاکمیت ملی

بحث آزاد بین محمد جعفری و حسن یوسفی اشکوریnnسخنرانی ۸ ژوییه ۱۳۹۵ در پاریسnnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=PGH9AQHPs0Ynnhttpv://www.youtube.com/watch?v=G758TRnJ0N4

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message