برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهي به جنبشهاي اسلامي معاصر ۳

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۲۴۴ نگاهي به جنبشهاي اسلامي معاصر ۳ به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۴۴
نگاهي به جنبشهاي اسلامي معاصر ۳
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=FeJnGtBQOmM

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1244.mp3]

Share:

More Posts

منطق مشترک دیکتاتورها

سخنرانی جنایتکار قرن نتانیاهو در کنگره آمریکا را می دیدم و می شنیدم. به راستی شنیدن این همه اراجیف،  تحمل می خواست و من به

Send Us A Message