پاسخ هایی برای اندشیدن 88-پاسخی به یک کامنت به مقاله چند همسری نبی اسلام

اشاره: این متن پرسش و پاسخ در باب مقاله چند همسری نبی اسلام و ازدواج به عایشه است که در حاشیه مقاله در سایت زیتون آمده و اکنون در اینجا نیز بازنشر می شود.nآقای اشکوری، یعنی شما به این موارد اعتقاد کامل دارین؟ در عجبم که چطور کسی بتونه با بیست نفر عادلانه رفتار کند، ما در یکی اش مانده ایم. فرض هم میکنیم همه ی این خانم ها هم به یک اندازه زیبا بوده باشند. بنده هم اگر بودم سعی میکردم عادل باشم که از دستشان ندهم.nمن همه ی مقاله را نخواندم چون از حوضله خارج است. ولی بدانید این نوع دین جوابگوی خواستهای جوانان این نسل نیست، دلیلی محکم تر از عادل بودن حضرت محمد لازم است که به این دین باور کنند.nپاسخ:nدوست گرامی آقای نیک! لطفا به چند نکته توجه کنید:nیک. مسئله اعتقاد و یا عدم اعتقاد به چیزی نیست. تلاش کرده ام به عنوان یک محقق سخن بگویم و نه به عنوان یک مؤمن و یا معتقد. آنچه گفته ام و نوشته ام مستند است به اسناد تاریخی و البته تعادل و تراجیح مورخانه همراه با تحلیل شخصی و این کاری است پژوهشگرانه. حال اگر شما ایراد و نقد و نقصی در کار من می بینید بفرمایید تا من هم بشنوم و استفاده کنم.nدو. من در مقام تبلیغ اسلام و یا نبی اسلام نبوده ام و هرگز نخواسته ام کسی را به محمد و دینش دعوت و یا متقاعد کنم. چنان که گفتم فقط به استناد منابع و اسناد سخن گفته ام. اگر هم نبلیغی هست دیگر تقصیر من نیست. «عطر آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید». اما اگر قرار بر تبلیغ اسلام و پیامبرش باشد، حق با شماست، قطعا به دلایل اقناعی بیشتری نیاز است.nسه. دوست عزیز! منصفانه و عالمانه نیست که مقاله ای را نخوانده در باره آن داوری کنید. اگر به واقع در پی دانستن هستید ناگزیر رنج خواندن را تحمل کنید و باید به تعبیر قرآن سخن ها را بشنوید و این کار با خواندن چند خط و چند پاراگراف از یک مقاله بلند ممکن نیست. آنچه من از خوانندگانم انتظار دارم خواندن و دقت و تأمل در مدعیات و در نهایت داوری علمی و منصفانه است. در این میان موافقت و مخالفت در مرحله دوم اهمیت قرار دارد.nموفق باشید.n

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

سلام بر وجدان های بیدار

آنچه در این روزها و هفته ها و ماه های اخیر موجب بقای امید و حداقل موجب تسلی خاطر است گسترش مخالفت ها و تعمیق

Send Us A Message