برنامه ویدیوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهي به جنبشهاي اسلامي معاصر ۲

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۲۴۳ نگاهي به جنبشهاي اسلامي معاصر ۲ به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۴۳
نگاهي به جنبشهاي اسلامي معاصر ۲
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=OwkbgmYcayQ

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1243.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message