برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نقدپذيري قرآن و پيامبر ۲

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۲۴۰ نقدپذيري قرآن و پيامبر ۲ به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۴۰
نقدپذيري قرآن و پيامبر ۲
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=LXcujYzkOYg

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1240.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message