برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: انتخابات در سنّت اسلامى ۲

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۲۳۸ انتخابات در سنّت اسلامى ۲ به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۳۸
انتخابات در سنّت اسلامى ۲
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=l9hwY94Pfrc

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1238.mp3]

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message