برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: خدا، انسان و تاريخ ۱

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۲۳۵ خدا، انسان و تاريخ ۱ به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۳۵
خدا، انسان و تاريخ ۱
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=p503pWxTNbo

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1235.mp3]

Share:

More Posts

منطق مشترک دیکتاتورها

سخنرانی جنایتکار قرن نتانیاهو در کنگره آمریکا را می دیدم و می شنیدم. به راستی شنیدن این همه اراجیف،  تحمل می خواست و من به

Send Us A Message