برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: زندگى در پرتو ايمان به خدا ۱

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۲۳۳ زندگي در پرتو ايمان به خدا ۱ به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۳۳
زندگي در پرتو ايمان به خدا ۱
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=ODFZfGIB9fw

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1233.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message