برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: بازرگان، روحانيت و بختيار ۱

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۲۳۱ بازرگان، روحانيت و بختيار ۱ به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۲۳۱
بازرگان، روحانيت و بختيار ۱
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=RYL7fSAwqms

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1231.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message