اعتراض شش نماینده ادوار مجلس به نظارت استصوابی

هم میهنان عزیر, مردم شرافتمند ایران زمینnدرشرایطی که دیپلوماسی حرفه ای گفت و گو و تعامل در روابط بین المللی، به رغم مخالفت ها و کارشکنی های تندروان دا خلی و خارجی، بالاخره توانست رنج های ناشی از دمل چرکین مناقشه پرونده هسته ای ایران را در جهانی نا آرام، و منطقه ی جنگزده و بی ثبات پیرامون ما، برای مدتی تسکین بخشد، امید و انتظار این بود که دامنه سیاست نرمش قهرمانانه ای که نتائج مثبت خود را در رفتار با قدرتهای جهانی در روابط خارجی نشان داد به« رحماء بینهم » در عرصه سیاست داخلی نیز تسری یابد، و متناسب با این امید همدلی و همسوئی برای مشارکت و کوشش همگانی در مسیر توجه به معیشت مردمی، که بار اصلی فشار تحریم های ناشی از سیاست های غلط داخلی و خارجی را در این سال ها بدوش کشیدند، به اجرا درآید.nهم میهنان عزیز، اما با کمال تاسف شاهدیم بعضی از حاکمان تصور میکنند با اجرایی شدن برجام و رفع تحریمها مشکلات ناشی از سوء سیاست آنان ناپدید میشوند و باز سفره اتلاف و چپاول دولت قبل گسترده میشود، درحالیکه بحران های عظیم برآمده از افزایش تنش های منطقه ای و جهانی، وضعیت بد اقتصادی پیامد سقوط قیمت نفت و رکود بازار های جهانی، و آسیب های اجتماعی وخامت بار ناشی از عواقب سیاستهای اجرایی ویرانگر حاکمیت هشت ساله یکدست اقتدارگرایان کشور را در وضعیتی خطرناک و به نقطه تلاقی و انفجاری نزدیک کرده است، و در این شرایط تنها همدلی و همسوئی و تشریک مساعی عمومی قادر به مقابله با این وضعیت خواهد بود، که تجلی آنرا می توان در برگزاری انتخاباتی آزاد، رقابتی، سالم و منصفانه مشاهده کرد، و علائم اولیه آنرا در استقبال پرشور برای ثبت نام نامزدی نمایندگی بیش از ١٢٠٠٠ نفر برای مجلس شورای اسلامی و ٨٠١ نفر برای مجلس خبرگان دید.nسوگمندانه اعلام نتایج بررسی هیات های نظارت شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت نزدیک به ٧٠٠٠ نامزد نمایندگی مجلس و تایید ٣٠ نامزد از میان ٣٠٠٠ نامزد با گرایش اصلاح طلبی بخوبی نشاندهنده گرایش سیاسی جناحی منتصبان شورای نگهبان است، و اینکه تیغ رد صلاحیت شورای نگهبان بار دیگر ایرانیان را از نعمت حق “انتخاب آزاد”، انتخابات آزاد، رقابتی، عادلانه و سالم، و احساس مسئولیت در تعیین سرنوشت خود محروم میکند، وجز به تشدید بحرانها وتضعیف همبستگی و همدلی ملت و کشور در مقابله با اثار سوء آنها نخواهد انجامید. در این وضعیت همانگونه که رئیس جمهور آقای روحانی گفت اگر قرار به پرکردن مجلس از افراد یک جناح باشد دیگر نیازی به برگزاری انتخابات و هزینه کردن از بودجه عمومی و جیب مردم نیست. در یک نظام مردم سالار مجلس باید خانه و آیینه ملت باشد و این حق همه اقشار اجتماعی، اقوام و مذاهب، و جناح های فکری و سیاسی است که به اندازه وزن و پایگاه اجتماعی شان در مجلس نماینده، و خواسته ها و مطالباتشان در مجلس بازتاب و سخنگو داشته باشند. به همین دلیل ما هشدار می دهیم که تیغ بیرحمانه نظارت استصوابی و رد صلاحیت گسترده نامزدها درشرائط کنونی نه تنها دو انتخابات سرنوشت ساز در پیش رو و تبلورآزادانه آرای مردم در آنها، بلکه امید به همدلی و همسوئی در درون کشور برای تقویت عزم و همبستگی ملی در جهت مقابله با بحرانها و بهبود اوضاع عمومی را نشانه گرفته است. مسئولیت اینگونه عملکرد جناحی متوجه شورای نگهبان است، و از آنجا که این شورا تنها از رهبری فرمانبری دارد و رهبری هم در سخنان اخیرش بگونه ای برعملکرد این شورا مهر تایید نهاد، طبعاً مسئولیت این وضعیت و پیامدهای زیانبار آن متوجه رهبری است، و نسبت به عواقب و پیامدهایش باید به پیشگاه خدا و مردم و تاریخ پاسخگو باشد.nما به عنوان جمعی از نمایندگان ادوار مجلس به کسانی که هنوز در پی مهندسی انتخابات وانجام نمایشی آن و تشکیل مجلسی فرمایشی هستند هشدار می دهیم که از تاریخ معاصرکشورما در دوره پهلوی و تجربه های دیگر کشورها نیاموخته اند، و عاقبت کار را در نیافته اند! امروز کشور ما روزهای حساس و سرنوشت سازی را می گذراند و پیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیم گیری مبتنی بر عقل و تدبیر و خرد جمعی است، و این امر جز با پذیرش گرایش های گوناگون فکری و سیاسی منعکس کننده مطالبات مردم و آرا و نظرات آنان میسر نیست. تنها با مشارکت فعال همگانی و حمایت مردمی از مجلسی برآمده از آرای مردم می تواند در اینروزها و روز مبادا بدل به صحنه اصلی ابراز اراده ملی در دفاع از کشور و ثبات و منافع و امنیت ملی گردد. از اینرو ما خواستار بازنگری رهبری و شورای نگهبان در اجرای سلیقه ای سیاست ایران سوز نظارت استصوابی و اجرای مرّ قانون انتخابات و برگزاری انتخاباتی رقابتی با حضور نامزدهای متعلق به همه گرایشات فکری و سیاسی و اجتماعی هستیم، و از همه واجدان شرایط رای دادن می خواهیم که با آگاهی و هشیاری میدان انتخابات را رصد و تصمیم گیری نمایند.nجمعی از نمایندگان ادوار مجلس : نورالدین پیرموذن، فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، علی مزروعی، علی اکبر موسوی( خوئینی )، حسن یوسفی اشکوری.n nn

Share:

More Posts

Send Us A Message