مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: روز جهانی حقوق بشر

برنامه تلویزیونی «افق»nتلویزیون صدای آمریکاnn۱۹ آذر ۱۳۹۴n۱۰ دسامبر ۲۰۱۵nnبراى مشاهده ویدئو، بر روى تصویر پائین کلیک فرماییدnnn nnاقتباس از سايت افق صداى آمريكا

Share:

More Posts

Send Us A Message