مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: جدال های جناحی پیش از انتخابات مجلس ها در ایران

برنامه تلویزیونی «افق»nتلویزیون صدای آمریکاnn۱ دى ۱۳۹۴n۲۲ دسامبر ۲۰۱۵nnبراى مشاهده ویدئو، بر روى تصویر پائین کلیک فرماییدnnn nnاقتباس از سايت افق صداى آمريكاn

Share:

More Posts

منطق مشترک تمامی زورگویان

پرویز ثابتی چهره ی مخوف امنیتی رژیم زوال یافته پهلوی، اخیرا در فیلم تبلیغاتی تلویزیون «منوتو» البته با عنوان «مستند» سخنانی گفته و در واقع

Send Us A Message