برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: خداى من چه گونه خدائيست؟ ۲

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۱۸۰ خداى من چه گونه خدائيست (۲) به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۸۰
خداى من چه گونه خدائيست (۲)
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=sMBhXWvNYr0

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1180.mp3]

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message