برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: خداى من چه گونه خدائيست؟ ۱

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۱۵۹ خداى من چه گونه خدائيست (۱) به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۵۹
خداى من چه گونه خدائيست (۱)
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=UfsAPE6aBN0

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1159.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message