برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: برابرى، از آرمان تا واقعيت

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۱۵۸ برابرى، از آرمان تا واقعيت به مدت ۵۷ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۵۸
برابرى، از آرمان تا واقعيت
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=S2tIiX0r4mw

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1158.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message