برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاه اسلامى به زن

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۱۵۲ نگاه اسلامى به زن به مدت ۵۹ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۵۲
نگاه اسلامى به زن
به مدت ۵۹ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=udrKOm1R5SM

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1152.mp3]

Share:

More Posts

منطق مشترک دیکتاتورها

سخنرانی جنایتکار قرن نتانیاهو در کنگره آمریکا را می دیدم و می شنیدم. به راستی شنیدن این همه اراجیف،  تحمل می خواست و من به

Send Us A Message