سخنرانى مؤلفه‌هاى ايمان دينى در جمعيت رحمان در پاريس

سخنرانى در مراسم جمعیت رحمانnمكان: پاريسnموضوع: مؤلفه‌هاى ايمان دينىnnتاريخ: شنبه ۲۷ جون ۲۰۱۵nرمضان ۲۰۱۵nn[Audio: 2015-06-30.mp3]nn

Share:

More Posts

Send Us A Message