برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: چه نيازى است به دين ۲

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۱۴۳ چه نيازى است به دين ۲ به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۴۳
چه نيازى است به دين ۲
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=BCTBAQMtvhs

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1143.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message