برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: آيا اسلام و تشيع اصلاح پذيرند ۲

nبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۴۰nآيا اسلام و تشيع اصلاح پذيرند ۲nبه مدت ۵۸ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=Y7ILetyJOKUnnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1140.mp3]

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message