مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا: بريدن سر: تاريخ و مذهب

برنامه تلویزیونی «افق»
تهیه کننده و مجری برنامه على جوانمردى
تلویزیون صدای آمریکا

۱۹ فروردين ۱۳۹۴
۸ آوريل ۲۰۱۵

براى مشاهده ویدئو، بر روى تصویر پائین کلیک فرمایید

 

اقتباس از سايت افق صداى آمريكا

Share:

More Posts

Send Us A Message