مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با تصویرگری پیامبر اسلام

از تاریخ تصویرگری پیامبر اسلام چه می توان آموخت؟ چرا در تاریخ اسلام گاه تصویر پیامبر اسلام منع شده و گاه مقبول بوده و حتی تشویق شده است؟nnمهمان‌های برنامه:حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر مطالعات اسلامی، محمدرضا نیکفر پژوهشگر فلسفه و سیامک ظریف کار روانشناس.nnاين برنامه در تاريخ ۷ آپريل ۲۰۱۵ بر روى آنتن رفت.nnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=40vMBy6naLEnnnمنبع:nnhttp://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/04/000001_ptv_pargarn

Share:

More Posts

Send Us A Message