مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با تصویرگری پیامبر اسلام

از تاریخ تصویرگری پیامبر اسلام چه می توان آموخت؟ چرا در تاریخ اسلام گاه تصویر پیامبر اسلام منع شده و گاه مقبول بوده و حتی تشویق شده است؟ مهمان‌های برنامه:حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر مطالعات اسلامی، محمدرضا نیکفر پژوهشگر فلسفه و سیامک ظریف کار روانشناس.

از تاریخ تصویرگری پیامبر اسلام چه می توان آموخت؟ چرا در تاریخ اسلام گاه تصویر پیامبر اسلام منع شده و گاه مقبول بوده و حتی تشویق شده است؟

مهمان‌های برنامه:حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر مطالعات اسلامی، محمدرضا نیکفر پژوهشگر فلسفه و سیامک ظریف کار روانشناس.

اين برنامه در تاريخ ۷ آپريل ۲۰۱۵ بر روى آنتن رفت.

httpv://www.youtube.com/watch?v=40vMBy6naLE

منبع:

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2011/04/000001_ptv_pargar

Share:

More Posts

Send Us A Message