مصاحبه با راديو زمانه در رابطه با چرا بانگ «جرس» خاموش شد!؟

گفت‌وگوی على فتوتى با حسن یوسفی اشکوری در ارتباط با تعطيل سايت جنبش سبز (جرس)

گفت‌وگوی على فتوتى با حسن یوسفی اشکوری

 

[audio:2015-03-25.mp3]

 

 

منبع:
http://www.radiozamaneh.com/211726

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message