مصاحبه با راديو زمانه در رابطه با چرا بانگ «جرس» خاموش شد!؟

گفت‌وگوی على فتوتى با حسن یوسفی اشکوری در ارتباط با تعطيل سايت جنبش سبز (جرس)

گفت‌وگوی على فتوتى با حسن یوسفی اشکوری

 

[audio:2015-03-25.mp3]

 

 

منبع:
http://www.radiozamaneh.com/211726

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message