برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهي ديگر به امر به معروف و نهي از منكر

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۱۱۳۵ نگاهي ديگر به امر به معروف و نهي از منكر به مدت ۵۹ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۳۵
نگاهي ديگر به امر به معروف و نهي از منكر
به مدت ۵۹ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=vVkxoFecDKg

فايل صوتي برنامه فوق:

[Audio: 1135.mp3]

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message