برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: آرمان‌هاي انقلاب اسلامي ايران

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۱۳۴nآرمان‌هاي انقلاب اسلامي ايرانnبه مدت ۵۹ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=FwtZVi2akd8nnفايل صوتي برنامه فوق:nn[Audio: 1134.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message