برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: دين و نهادهاي ديني ۱

nبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۵۴nدين و نهادهاي ديني ۱nبه مدت ۵۶ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=8czKHsPztD4n

Share:

More Posts

چرا رأی نمی دهم؟

اشاره: این متن را در آستانه انتخابات سه سال پیش نوشته و در کانال تلگرامی منتشر شده است. اکنون نیز که در وضعیت مشابه (هرچند

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message