سخنرانى شريعتى و دمكراسى با گروه دوستداران شريعتى

اين سخنرانى به تاريخ ۱۴ امرداد ماه ۱۳۹۳ برابر با ۵ آگوست ۲۰۱۴ در ريدكال انجام شده است.

اين سخنرانى به تاريخ ۱۴ امرداد ماه ۱۳۹۳ برابر با ۵ آگوست ۲۰۱۴ در ريدكال انجام شده است.

[Audio: 2014-11-02.mp3]

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message