برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: بحران خلافت و داعش ۱

برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: بحران خلافت و داعش ۱nnبرنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۵۲nبحران خلافت و داعش ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=A-lC_CVRbCknn

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message