برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهي به يهوديان بني‌قريظه ۳

برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهي به يهوديان بني‌قريظه ۳

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۴۹
نگاهي به يهوديان بني‌قريظه ۳
به مدت ۵۶ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=82B38Npy38s

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message