برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهي به يهوديان بني‌قريظه ۳

برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: نگاهي به يهوديان بني‌قريظه ۳

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۴۹
نگاهي به يهوديان بني‌قريظه ۳
به مدت ۵۶ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=82B38Npy38s

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message