برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: عبادت و كمال آدمى بخش ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۴۰nعبادت و كمال آدمى بخش ۱nبه مدت ۵۷ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=rsdzpFXYx-A

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message