برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: زيان‌هاى ايده‌آليزه كردن سنت ۲

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۳۷
زيان‌هاي ايده‌آليزه كردن سنت قسمت ۲
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=7hRz-YQruz4

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message