برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: زيان‌هاى ايده‌آليزه كردن سنت ۱

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۱۰۳۶
زيان‌هاي ايده‌آليزه كردن سنت قسمت ۱
به مدت ۵۱ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=lAZEpjg8Mbs

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message