مصاحبه با رادیو فرانسه: اختلاف روحانیون در چگونگی همزمانی جشن های نوروزی با ایام عزاداری فاطمیه

نوشته بیژن برهمندیnnحسن یوسفی اشکوری پژوهشگر مسائل مذهبی این پرسش را مطرح می کند که عزاداری برای اتفاقات هزار و چهار صد سال پیش، چرا و به چه دلیل شرعی و عقلی باید تا پایان تاریخ ادامه پیدا کند؟nnجشن های نوروز امسال، از مراسم شب چهارشنبه سوری گرفته تا مراسم تحویل سال و روزهای آغازین بهار، این بار با ایام موسوم به “فاطمیه” هم زمان شده است. nبه مناسبت این دهه عزاداری ، بسیاری از روحانیون درباره برگزاری جشن های نوروزی در این ایام هشدار دادند. از جمله آیت الله علوی بروجردی استاد حوزه علمیه قم با اشاره به تلاقی ایام فاطمیه و نوروز تاکید کرد که رعایت شعائر الهی مقدم بر آداب و رسوم ملی است.nآیت الله صافی گلپایگانی تاکید کرد که باید شان فاطمیه در ایام آغازین سال حفظ شود و آیت الله جوادی آملی به مردم هشدار داد که سال نو باید عاری از گناه باشد و به شکل ساده برگزار شود.nیکی دیگر از اساتید حوزه علمیه قم –حجت الاسلام احمد قاضوی – طی سخنانی با توجه به این که “نوروز امسال بین دو ایام فاطمیه است” نتیجه گرفت که ” باید دید و بازدید و صله رحم رنگ و بوی فاطمی بگیرد و نام حضرت در بازدید ها بیان شود.”nآیت الله علی اکبر مسعودی خمینی که عید اسلام را “نوروز فاطمی ” نامید به مدیران مملکت مسئولیت داد تا در ایام تعطیلات نوروزی ” اسلام ناب محمدی را به مردم معرفی کنند.”nدر این میان آیت الله شیبری زنجانی در جمع تعدادی از روحانیون و طلبه های حوزه علمیه قم نسبت به طولانی بودن دوره های عزا داری و برگزاری ده روزه برخی از این عزا داری ها ، انتقاد کرد و گفت ترویج دهه های پیاپی عزاداری زمینه رویگردانی جامعه از عزای اهل بیت را فراهم می کند. آیت الله زنجانی حتی اظهار نظر کرد که ” جامعه مشخص می کند که تا چه زمانی باید عزا نگه داشته شود.” او از کسانی انتقاد کرد که ” با افراط در عزاداری ها زمینه هتک حرمت را فراهم می کنند.”nدر گفتگوئی با حسن یوسفی اشکوری پژوهشگر امور دینی در المان از او درباره همزمانی عزاداری های مذهبی با جشن های ملی پرسیدیم. او معتقد است که علما و فقها باید بپذیرند که هم عزاداری کردن و هم جشن گرفتن هر دو در مقولات عرفی هستند، یعنی این که هیچ کدام در قلمرو شرع معنا نمی شوندو در این قلمرو جایگاهی ندارند.nحسن یوسفی اشکوری این پرسش را مطرح می کند که عزاداری برای اتفاقات هزار و چهار صد سال پیش ، چرا و به چه دلیل شرعی و عقلی باید تا پایان تاریخ ادامه پیدا کند؟nبه این گفتگو گوش کنید .nnفايل صوتي مصاحبه با راديو فرانسه:nn[Audio:2014-03-24.mp3]nnمأخذ:nnhttp://www.persian.rfi.fr/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87/20140324-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%87

Share:

More Posts

Send Us A Message