اسلام و سکولاریسم؛ آرای نواندیشان جهان اسلام

اگر سکولاریسم به معنای تفسیر هستی بدون خدا باشد وهمه امور «این جهانی»  تفسیر شود، هیچ دینداری نمی تواند سکولار باشد.    طرح موضوع از موضوعات بس مهم و پر مناقشه در دو دهه اخیر در ایران، موضوع «سکولاریسم» است که از مباحث کانونی در محافل فکری و سیاسی شمرده می شود و به هرحال … ادامه خواندن اسلام و سکولاریسم؛ آرای نواندیشان جهان اسلام