برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: منشاء قدرت در اسلام قسمت دوم

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۸۲
منشاء قدرت در اسلام ۲
به مدت ۵۶ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=AbHm_LJnTJs

Share:

More Posts

دنیای دیوانه / دیوانه / دیوانه

دیشب در برنامه «شصت دقیقه» تلویزیون بی بی سی فارسی مطلبی شنیدم که به راستی هنوز هم باورش سخت است. فردی تاجیک تبار اما روسی

Send Us A Message