پاسخ هایی برای اندیشیدن 52-اعدام های دهه شصت و جنبش سبز

اشاره: متن زیر پاسخ کامنتی است که اکراسیان در پیوست مصاحبه من در جرس گذاشته است.

من یک سوال از شما مدعیان جنبش راه سبز دارم و البته وابسته به هیچ نهاد و ارگان و سازمان حکومتی هم نیستم ولی از آنجاییکه دوست دارم قضاوت خوبی داشته باشم سوالم این است که اگر جنبش سبز و دوم خرداد و … خد را پیرو خط امام منهای خامنه ای می دانند چطور یوسفی اشکوری و مجتهد شبستری و امثالهم میایند و از اعدامهای سال 67 و … صحبت و آن را وصل به مسائل حقوق بشر در زمان حاضر می کنند ولی میخوام بدونم اون امامی که این اعدام ها در زمان او و تحت زعامت او و ودر دوران رهبری او اتفاق میافتاد چطور شب ها راحت سر بر بالین خواب می گذاشت؟
و چطور امروز مدعیان جنبش سبز با تابلوی میرحسین موسوی زیر علم این امام بعنوان حامیان خط امام سینه می زنند؟
آیا اعدام های آنچنانی فله ای در زمان امام حقوق بشرکجا بود؟

 

با سلام به شما دوست عزیز

در گفتار شما سه پرسش مطرح شده که به تفکیک پاسخی کوتاه می دهم:

اول-«اون امامی که این اعدام ها در زمان او و تحت زعامت او و در دوران رهبری او اتفاق می افتاد چطور راحت سر بر بالین خواب می گذاشت؟».

-در این مورد من پاسخگو نیستم. طبعا خود ایشان می بایست پاسخ می داد. اما شاید پاسخ این باشد که ایشان اصولا چنین کارهایی را درست و مشروع و قانونی و شرعی می دانست و از این رو در وصیتنامه شان می گویند با دلی آرام و قلبی مطمئن به سرای دیگر می روند. اما حال باید پیروان و معتقدان به ایشان پاسخ دهند که آیا از آن رفتارهای دهه شصت و به ویژه کشتار زندانیان سیاسی 67 دفاع می کنند یا نه و اگر دفاع می کنند به چه دلیل و اگر نمی کنند آنگاه پاسخ پرسش شما را بدهند که «. . .چطور راحت سر بر بالین خواب می گذاشت؟».

دوم. «چطور امروز مدعیان جنبش سبز با تابلوی میرحسین موسوی زیر علم این امام به عنوان حامیان خط امام سینه می زنند؟».

-پاسخ روشن است. ظاهرا این دوست عزیز نه از سوابق من خبر دارد و نه از سوابق جناب آقای مجتهد شبستری. من از سالهای 61-62 به بعد «خط امام»ی نیستم. حمایت من و مانند من نیز از عزیزان دربند موسوی و کروبی نه سازمانی و تشکیلاتی است و نه در تمام امور. از آنجا که این بزرگواران و دیگز دوستان خط امامی گذشته و حال در برابر استبداد و قانون شکنی مقاومت می کنند و از برخی از مطالبات مردم حمایت و دفاع می کنند از آنها حمایت می کنم. اما چنان که گفته ام در ارتباط با رخداهای صدر انقلاب و از جمله زندانها و اعدام ها از همان آغاز مخالف و منتقد بوده ام و اینها ربطی به موقعیت کنونی جنبش سبز ندارد.

سوم. «آیا اعدام های آنچنانی فله ای در زمان امام حقوق بشر کجا بود؟».

-دقیقا متوجه نشدم مراد چیست. اگر مراد این است که چرا در آن زمان حقوق بشری های داخلی و خارجی اعتراض نکرده اند، باید عرض کنم که اولا من پاسخگو نیستم، و ثانیا تا حدودی اعتراض شده است و ثالثا شرایط امروز در جهان و ایران و منطقه از منظر حقوق بشری و درک اهمیت آن به کلی با سی سال پیش متفاوت است و نباید انتظار داشت که در آن زمان نیز اعتراضاتی در حد امروز وجود داشته باشد.

Share:

More Posts

آزموده را آزمودن نبود!

جناب حسن یوسفی اشکوری یار و همفکر و همسایۀ سفرکردۀ ما شرکت در انتخابات اخیر را “آزموده را دوباره آزمودن” وصف کرده است. ای کاش

دوستان! این گوی و این میدان

بالاخره ماجرای جنجالی رأی گیری موسوم به «انتخابات ریاست جمهوری» به پایان رسید و جناب دکتر مسعود پزشکیان با رأی خوبی برگزیده شد. هرچند خودم

Send Us A Message