برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: فلسفه عبادت، موسم و مراسم‌ها قسمت دوم

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۹۵۱ تحت عنوان فلسفه عبادت، موسم و مراسم‌ها قسمت ۲ به مدت ۵۸ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۵۱
تحت عنوان فلسفه عبادت، موسم و مراسم‌ها قسمت ۲
به مدت ۵۸ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=r9KUrSImE3w

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message