برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: ريشه‌هاى خشونت مذهبى قسمت دوم

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۴۹nتحت عنوان ريشه‌هاى خشونت مذهبى قسمت ۲nبه مدت ۵۹ دقيقهnnhttpv://www.youtube.com/watch?v=MEFOc51zIn8

Share:

More Posts

خاطره تلخ درگذشت شریعتی

اشاره: این مطلب در صفحات 356-357 کتاب «گرد آمدو سوار نیامد – یادمانده های پیش از انقلاب ایران» (چاپ 2020 در آلمان) آمده که اکنون

Send Us A Message