فراخوان جمعی از ایرانیان خارج از کشور در دعوت از خاتمی برای ورود به انتخابات

ما امضاء کنندگان بیانیه حاضر، با وجود مواضع سیاسی و پیشینه اجتماعی متفاوت، نظر به شرایط خطیرکشور و اهمیت انکار ناپذیر یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، مصمم شدیم که نقطه نظرهای خود در زمینه حضور آقای سید محمد خاتمی در عرصه انتخابات آتی را با هم می‌نهان عزیز در بندهای زیر در میان نهیم. nعلیرغم فرصت کوتاهی که تا روز ثبت نام نامزد‌ها باقی است، و علیرغم همه انسدادهای خفقان ساز، امید ما این است که این فرصت گران بها از دست نرود و این انتخابات آغاز تازه‌ای باشد برای غلبه بر دشواری‌های کشور. nn۱. ورود آقای سید محمد خاتمی به عرصه انتخابات و دعوت ایشان از همه جناح‌های سیاسی به همفکری و تعامل با هدف تشکیل دولتی برخوردار از گسترده‌ترین حمایت اجتماعی و متعهد به اجرای بی‌خدشه قانون اساسی، در شرایط فعلی مطلوب‌ترین راه حل برای مشکلاتی است که کشور با آن مواجه است. اصلاحات، و قبل از همه باز کردن فضای سیاسی، حیاتی‌ترین نیاز جامعه ما است و در شرایط حاضر ایشان شاخص‌ترین چهره برای پیگیری آن به شمار می‌رود. nn۲.. گشایش فضای سیاسی، مقید ساختن نیروهای نظامی و انتظامی به عدم مداخله در انتخابات، و تضمین امنیت و سلامت ان، گسترش طیف نامزد‌ها و افزایش سطح مشارکت، راهبرد حیاتی برای رویارویی با چالش‌های جهانی و مشکلات درونی است. ده روز مانده به نام نویسی هنوز فضا بسته است و عرصه انتخابات از حضور شخصیت‌های شناخته شده و محبوب مردم خالی است. ورود محمد خاتمی به عرصه رقابت‌ها تحولی امید آفرین و زمینه ساز مشارکت مردمی می‌باشد. nn۳. برون برد کشور از وضعیت اقتصادی کنونی مهم‌ترین مساله کشور است. هر دولتی سرکار بیاید مقدم‌ترین و مهم‌ترین وظیفه‌اش تلاش برای برداشتن تحریم و مهار تورم است. توانمندی کشور ما در چالش با عوامل بین المللی و منطقه‌ای، برای مهار تحریم‌ها و شکوفایی اقتصادی، با میزان محبوبیت ملی و مردمی حکومت گره خورده است. غلبه بر تحریم‌ها و سوء مدیریت‌ها، در گرو غلبه بر شکاف دولت-ملت و شکاف میان ارکان حکومت، و در گرو موفقیت در تنش زدایی با قدرت‌های جهانی است. آقای خاتمی، در قیاس با آنان که در صحنه‌اند، ممکن‌ترین گزینه برای غلبه بر این شکاف هاست. توانمندی او در تعامل با اقشار اجتماعی، گروه‌های سیاسی، نهادهای حکومتی، و قدرت‌های خارجی، یک سرمایه ارزشمند برای کشور است. nn۴. وجود زندانیان سیاسی و حصر غیرقانونی و خودسرانه رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، شاخص‌ترین نشانهٔ موجودیت جنبش اجتماعی برای حراست از حقوق ملت و ایستادگی مدنی علیه خودکامگی است. رفتار آقای خاتمی پس از رویدادهای تلخ سال ۸۸ همواره با همبستگی با همه آسیب دیدگان از آن فجایع همراه بوده است. ورود ایشان به عرصه انتخابات امید به رهایی زندانیان سیاسی، بازگشت طراوت به فضای سیاسی کشور، برابر حقوقی در پیشگاه قانون و افزایش سطح مشارکت اجتماعی را نوید می‌دهد. nn۵. تهی شدن عرصه انتخابات از شخصیت‌های محبوبِ مردمی به سود تند رو‌ها و نظامی گرایانی است که یک پیروزی سهل را ترجیح می‌دهند. ورود آقای خاتمی به صحنه انتخابات در لحظه حاضر، فضا را برای ورود نیروهای مسوول، صادق و معتدل مساعد می‌کند. مقابله با ورود خاتمی در این لحظه – و خالی کردن صحنه انتخابات به طور کلی – به سود جناح‌های افراطی‌تر در حکومت، در جامعه، و در عرصه بین المللی است. خالی گذاشتن عرصه به خاطر تحقق ناپذیری همه انتظار‌ها مسوولانه نیست. nn۶. تلاش همآهنگ کنش گران اجتماعی و مدافعان اصلاحات شرایط را برای حضور آقای خاتمی مساعد‌تر و حضور ایشان فضا را برای تفاهم و گفتگو باز‌تر می‌کند. ورود آقای خاتمی، و همآهنگی و اجماع کنشگران جنبش اجتماعی و حامیان اصلاحات، در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری فرصتی است برای توانمند کردن کشور. ایران نیازمند این تحول است.nnامضاها:nnاحمدی باقرnاحمدی جمشیدnاحمدی مصطفیnاحمدی گلالهnآذری مسعودnارسی محمدnاسدی آزادهnاسدی میر اردوانnاعتدالی امیرnآقا محمدی مجتبیnاقتداری گودرزnاقدم مهدیnاقلیم زاده زهراnاکبری اصغرnالموتی سعیدnامیرخسروی بابکnبازرگان عبدالعلیnبرقعی محمدnبهمنی محمدnپارسا داریوشnپوربهنام بیژنnپیرزاده بیژنnتوماج فرشادnجعفری حسنnجمارانی علیnجواهری فرزادnجوشنی رضاnحاج قاسمی علیnحسنخانی رویاnحسینی پژوه آرشnحمید حمیدی (برلین)nحیدریان محسنnختایی اسماعیلnخدابخش رضاnدوستدار اکبرnدولت آبادی فخار صنمnدولت آبادی فخار کاوهnذاکری بهروزnرحمانیان کمالnرضاییان پسناnرضاییان ماناnرضوان آزیتاnرمضانزاده داودnروحی فرهادnروزخانی کریمnروزروانی مهردادnزرگریان اسماعیلnزمانی هرمزnزنگنه حمیدnزهتاب ملیحهnسالک حمیدnسلیمانی نسیمnسمنانی رهبر صدراnسهیمی محمدnشاکری علیnشکرایی آهوnشیرازی حمیدnصالحی رادینnصفوی ابراهیمnطباطبایی علیnعابدی ضیاnعباسی بهرامnعمرانی میر حمیدnغیور فریباnفتح الله زاده اتابکnفداکار شهرامnفرجاد فرهادnقاضی زاده علی حسینnقربانی یدیnکردی نژاد سعیدهnکرملو عزیزnکشاورز سهیلnکلانتری حسنnکیانی جلالnلطفعلی زاده پگاهnمجد احمدnمجدآبادی رویاnمحمدی ملیحهnمحمدی مهینnمحمدی مهروnمحمودزاده شکوهnمختاری منوچهرnمعجری بیژنnمهاجرانی پریدختnمهیمنی محسنnموحد مجیدnمیرزاوند محمودnنبوی سید ابراهیمnنعمتی پروینnنگهدار فرخnنهال آبادی زهراnنو اختر شهریرnنوربخش مهدیnنوروزیان منوچهرnنوری احمدnهاکوبیان واهاگnوثوقی داریوشnوزیری طهماسبnولیان پور جهانnیوسفی اشکوری حسنn

Share:

More Posts

Send Us A Message