برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان: اقبال ما انديشه خودى

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۹۴۶ تحت عنوان اقبال ما انديشه خودى

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۴۶
تحت عنوان اقبال ما انديشه خودى
به مدت ۵۷ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=JOo0Mz6SPmM

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message