برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان اقبال ما: مقدمه‌اى بر زندگى اقبال لاهورى

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۹۴۵ تحت عنوان مقدمه‌اى بر زندگى اقبال لاهورى

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۴۵
تحت عنوان مقدمه‌اى بر زندگى اقبال لاهورى
به مدت ۵۶ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=M7Akskdl2bc

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message