نامه جمعی از نمایندگان ادوار مجلس به رهبران ایران و آمریکا

عالیجنابان nآقای سید علی خامنه ای رهبر محترم جمهوری اسلامی ایرانnآقای باراک اوباما ریاست محترم جمهوری ایالات متحده آمریکاnسرکارخانم کاترین اشتون نماینده محترم عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاستگذاری امنیتیnپس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا، افکار عمومی جهانی خواستار صلح و امنیت بین المللی و بسیاری ازسیاستمداران مخالف جنگ، انتظار احساس مسوولیت و واقع بینی بیشتر از جانب شما را در جهت تنش زدایی از پرونده هسته ای ایران دارند.nبا توجه به حساسیت تاریخی مذاکرات، ما جمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی بر اساس وظیفه خود نکات مهم زیر را یادآور می شویم.n١. در این مقطع، گفتگوهای دوجانبه شفاف بین دول ایران و آمریکا در خصوص مساله هسته ای ایران را مفید و موثردانسته و از آن دفاع می کنیم. حتی معتقدیم تداوم مذاکرات مستقیم و بیواسطه می تواند به عالی ترین سطح مسوولین کشورهای ایران و ایالات متحده ارتقا یابد تا با ایجاد تضمین های بیشتر در مسیر حل صلح آمیز پرونده هسته ای زمینه های موثر برای گفتگوهای جدی بین دو کشور در سایر مسائل فی مابین را نیز فراهم سازد.n٢. مساله هسته ای ایران، گرچه پیچیدگی های خود را دارد و تحت تاثیر مسائل متعدد منطقه ای و بین المللی و از جمله رابطه تخاصمی بیش از سه دهه گذشته بین ایران و آمریکا بوده است، اما تصور ما بر اینست که با توجه به وجود رغبت میان مردم ایران و آمریکا، اگر اراده سیاسی سران دو کشور آمریکا و ایران نیز بر حل واقعی و صلح آمیز این مساله قرارگیرد، یقینا راه حل های صلح آمیزی پیش روست که می تواند دور جدید مذاکرات هسته ای را موفقیت آمیز نماید.n٣. بدیهی است ابتدایی ترین اصول هر مذاکره اینست که یک شرایط برد-برد برای مذاکره به رسمیت شناخته شود. بر این مبنا برای حل این مساله به اعتقاد ما نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:nالف) طبق مقررات پذیرفته شده بین المللی ایران حق غنی سازی اورانیوم برای مصارف صلح آمیز را دارد؛ این حق باید صریحا به رسمیت شناخته شود و معنای آن در عمل اینست که ایران در وضعیت کنونی بتواند در حد ۵ درصد غنی سازی هسته ای داشته باشد.nب) اگر توافق شود که غنی سازی ۲۰ درصدی ایران متوقف و ذخایر اورانیوم غنی شده در اختیار و کنترل آژانس قرارگیرد؛ باید تضمین بلند مدت برای تامین سوخت نیروگاه های پژوهشی که مصارف علمی و پزشکی دارد، داده شود.nج) ایران پروتکل الحاقی را در مسیر اعتماد سازی بپذیرد و کلیه برنامه هسته ای تحت نظارت و مداقه منصفانه، فنی وحقوقی آژانس قرار گیرد.nد) همزمان با توقف غنی سازی ۲۰ درصدی، گروه ۵+۱ باید طی تقویم زمانی مشخص، اقدامات جدی برای لغوتحریمهای اقتصادی اتحادیه اروپا، آمریکا و سازمان ملل که متاثر از پرونده هسته ای است انجام شود.nپر واضح است که این پرونده بدل به معضل مزمن و پیچیده ای شده است که اگر هر چه زودتر برای حل آن اقدام جدی صورت نگیرد، می تواند صلح جهانی و منافع عمده، اساسی و دراز مدت ایران، ایاات متحده و کشورهای اروپایی را درمعرض خطرات جدی قرار دهد.nبا بهترین احترامات،nجمعی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامیnاحمد سامتیان، نماینده دوره اول اصفهان در مجلس و معاون پیشین وزارت خارجه ساکن فرانسهnحسن یوسفی اشکوری، نماینده دوره اول تنکابن و رامسر ساکن آلمانnعلی مزروعی، نماینده دوره ششم اصفهان ساکن بلژیکnنورالدین پیرموذن، نماینده دوره های ششم و هفتم اردبیل ساکن آمریکاnفاطمه حقیقت جو، نماینده دوره ششم تهران ساکن آمریکاnاسماعیل گرامی مقدم، نماینده دوره هفتم بجنورد ساکن مالزیnعلی اکبر موسوی (خوئینی) نماینده دوره ششم ساکن آمریکاn18/101391 nn

Share:

More Posts

Send Us A Message