مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با اخلاق چيست و بر چه ستون‌هائى استوار است!؟

باتفاق آقايان حسن يوسفى اشكورى، محمد رضا نيك‌فر و نيما برازنده و خانم پديده ثابتىnnاين برنامه در تاريخ ۲۳ ژانويه ۲۰۱۳ بر روى آنتن رفت.n[Audio:2013-01-23.mp3]nn

Share:

More Posts

Send Us A Message