مصاحبه‌اى با برنامه پرگار بى بى سى در رابطه با اخلاق چيست و بر چه ستون‌هائى استوار است!؟

باتفاق آقايان حسن يوسفى اشكورى، محمد رضا نيك‌فر و نيما برازنده و خانم پديده ثابتىnnاين برنامه در تاريخ ۲۳ ژانويه ۲۰۱۳ بر روى آنتن رفت.n[Audio:2013-01-23.mp3]nn

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message