«خدا و پیغمبر و دین و مرجعیت» در خدمت دیپلماسی هسته‌ای در ایران

در حالی که یکی از مراجع تقلید قم قصد بازدید از نیروگاه هسته‌ای بوشهر را دارد، یک تحلیلگر مسائل دینی می‌گوید که این بازدید برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی است و بسیج کردن «خدا و پیغمبر و دین و مرجعیت» در دیپلماسی ایران کاری را از پیش نخواهد برد.nnدر زمینه رابطه فقه و مسائل هسته ای، حسن یوسفی اشکوری- اسلام شناس مقیم آلمان، به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه توضیحاتی را ارائه داده است.nnوی می گوید: مسئله هسته ای ایران هیچ ارتباطی به فقه و اجتهاد ندارد و فقط فقها و مجتهدین می توانند بر اساس اطلاعاتی که دارند حکم کلی بیان کنند. مثل حکم کلی‌ که آیت الله منتظری درباره حرام بودن سلاح‌های کشتار جمعی صادر کرد.nnیوسفی اشکوری، همچنین در بخش دیگری از این گفت وگو می گوید که «بسیج کردن خدا و پیغمبر و دین و مرجعیت و علما و فقها و بردن یک مرجع به بازدید از یک تأسیسات اتمی، صرفاً برای این است که تبلیغات راه بیندازند و از طریق این تبلیغات مشروعیتی برای سیاست خارجی خودشان بسازند.»nnوی، با این حال تأکید می کند که اگر این تبلیغات به کار بسیج افکار عمومی در داخل کشور بیاید، به کار روابط خارجی و اغنای کارشناسان اتمی و نهادهای بین‌المللی نخواهد آمد.nnnnفايل صوتي مصاحبه با راديو فرانسه:nn[Audio:2013-01-15.mp3]nnمأخذ:nnhttp://www.persian.rfi.fr/node/87569n

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message