برنامه ويديوئى پرتو نور تحت عنوان توهين به مقدسات

برنامه تلويزيونى "پرتو نور" شماره ۹۴۰ تحت عنوان توهين به مقدسات به مدت ۵۱ دقيقه

برنامه تلويزيونى “پرتو نور” شماره ۹۴۰
تحت عنوان توهين به مقدسات
به مدت ۵۱ دقيقه

httpv://www.youtube.com/watch?v=qOZ-74ynzPw

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message