بیانیه اعتراضی جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در مورد جنایت قتل ستار بهشتی

                    جـــرس: در ادامه موج محکومیت قتل ستار بهشتی در بازداشتگاههای جمهوری اسلامی، گروهی از نمایندگان ادوار مجلس ایران طی بیانیه ای تحلیلی، نسبت به قتل این وبلاگ نویس منتقد حکومت توسط نهادهای امنیتی اعتراض کردند.

n

به گزارش جرس، نمایندگان ادوار مجلس در بیانیه اعتراضی خود ضمن ابراز تاسف و “سوگ” نسبت به این “جنایت” حکومتی، خاطرنشان کرده اند: “این جنایت در ردیف موارد بیشمار جنایات انجام شده و بی پاسخ مانده کارگزاران امنیتی و عمله سرکوب حکومتی شده است که بتدریج بازی با جان قربانیان بی دفاع را بدل به سیاستی عادی و جاری برای ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان نموده است. این جنایت بنا بر زمینه انجام آن یعنی برخورد با یک وبلاگ نویس کارگر، یعنی کسی که از ابتدائی ترین ابزار ارتباطی دنیای مدرن اطلاعاتی برای بیان درد دل اجتماعی خود استفاده نموده، گویای زندان بسته ذهنیت امنیتی نظامی حاکم برکشورمی باشد که مدعی است از بزرگترین قدرتهای سایبری جهان است! اما درعمل زورش تنها به ضعیفان و بی دفاعان در داخل می رسد. و درحالیکه از پاسخ به ویروس استاک نت و فلایم و دهها ویروس و حمله سایبری دیگر، که ناموس اطلاعاتی و اساس مدیریتی زیر ساخت های فنی و اطلاعاتی کشور را بدل به میدان مانور قدرتهای بیگانه کرده اند، عاجز است، قدرت فن آوری لنگان خود را به سرعت به همان مشت و لگد و دستبند و آویزان کردن از طاق وداغ و درفش کهنه کهن تبدیل کرده و تنها می تواند این قدرت را به رخ مردم بی دفاع و محروم بکشد.”

n

متن این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:

n

اصل ۲۲قانونَ اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحت دارد:” حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.” و دراصل ۲۳ آمده :” تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.” اما برخلاف این اصول و قوانین موضوعه ای از قبیل قانون ” احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۱۳۸۳” مصوب مجلس ششم در این سالها شاهد موارد بسیاری از تعرض و تفتیش عقائد و مواخذه شهروندان از طریق بازداشت و شکنجه تا حد مرگ بوده ایم، و در اینروزها خبر قتل ” ستار بهشتی ” باردیگر شاهدی براین رویه خلاف قانون و شرع و اخلاق حاکمیت موجود را به داوری افکار عمومی نهاده است.

n

سوگمندانه باید بیان داشت این جنایت در ردیف موارد بیشمار جنایات انجام شده و بی پاسخ مانده کارگزاران امنیتی و عمله سرکوب حکومتی شده است که بتدریج بازی با جان قربانیان بی دفاع را بدل به سیاستی عادی و جاری برای ایجاد رعب و وحشت بین شهروندان نموده است. این جنایت بنا بر زمینه انجام آن یعنی برخورد با یک وبلاگ نویس کارگر، یعنی کسی که از ابتدائی ترین ابزار ارتباطی دنیای مدرن اطلاعاتی برای بیان درد دل اجتماعی خود استفاده نموده، گویای زندان بسته ذهنیت امنیتی نظامی حاکم برکشورمی باشد که مدعی است از بزرگترین قدرتهای سایبری جهان است! اما درعمل زورش تنها به ضعیفان و بی دفاعان در داخل می رسد. و درحالیکه از پاسخ به ویروس استاک نت و فلایم و دهها ویروس و حمله سایبری دیگر، که ناموس اطلاعاتی و اساس مدیریتی زیر ساخت های فنی و اطلاعاتی کشور را بدل به میدان مانور قدرتهای بیگانه کرده اند، عاجز است، قدرت فن آوری لنگان خود را به سرعت به همان مشت و لگد و دستبند و آویزان کردن از طاق وداغ و درفش کهنه کهن تبدیل کرده و تنها می تواند این قدرت را به رخ مردم بی دفاع و محروم بکشد. این جنایت باز شاهد رفتار دیگری از حاکمیت استبدادی کنونی است که درست مصداق این حکمت سعدی است: « گربه شیر است در گرفتن موش – لیک موش است در مصاف پلنگ»

n

این جنایت بنا بر موقعیت اجتماعی فرد قربانی آن یعنی کارگری ساده و محروم، با تحصیلات متوسطه ساکن در شهرک حاشیه ای رباط کریم، که با همه محدودیت ها و محرومیت ها خواسته است با استفاده از قلم و نوشته در فضای مجازی حضور داشته و نظرات خود را بیان دارد نیز گویای ویژگی مهم زمان ماست. وبلاگ از ابزار اولیه این فضای فرا گیر در دنیای کنونی است که در واقع جانشین زیر گنبد بازار و شبستان مسجد و بینه حمام بعنوان چهار سوق تبادل و رفت و آمد اطلاعات و سکوی بیان درد ها و داد خواهی شهروندان شده است. حاکمیت اقتدارگرای کنونی که مدعی کنترل و به انقیاد درآوردن آمرانه همه امور شهروندان است از زمینه اجتماعی و فرهنگی وقایع حادث بسیار عقبتر و ناتوان تر است.

n

حاکمیت یکدست اقتدارگرا که از رویاروئی با بحران عظیم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی حادث پیامد رفتارها و عملکرد ناکارآمد و ماجراجویانه اش بر کشور، ناتوان و درمانده است در شرایط کنونی که دامنه اعتراضات شهروندان فراگیر، و با گذر از مرزهای اقشار متوسط شهری به درون اقشار اجتماعی محروم رسیده است، و فریاد اعتراض آنانرا از گرانی و عدم تامین احتیاجات اولیه و بیعدالتی های جاری بیش از هر از زمان بلند کرده است، به هراس افتاده و از اینرو ورود این معترضان و پیشگامان آنها همچون ستار بهشتی ها را به فضا های ارتباطی و رسانه ای مدرن برای ادامه سیاست نصرت برعب خود مهلک دانسته و به بدترین شیوه با آنها برخورد می کند. رمز لجام گسیختگی دستگاه سرکوب در برابر کسانی چون ستار بهشتی وحشت زدگی سیستم سیاسی از تسری مبارزه سیاسی و مطالباتی به میان محرومین جامعه است. دستیابی نمایندگان این بخش جامعه به ابزار ارتباطی مدرن همچون رابطه سنگ و شیشه حیات غول استبداد کنونی است .

n

در مقابله با این جنایت همبستگی وسیع نخبگان و فعالان سیاسی و اجتماعی در درون جامعه ملی و جهانی برای بازتاب و بیان همدردی و پیوستگی با این بخش پیشگام جامعه پویای ایران مدرن، امروزه یکی از اساسی ترین میدانهای مبارزه سیاسی ضد استبدادی و آزادیخواهانه در کشور ماست.

n

ما به عنوان جمعی از نمایندگان ادوار مجلس ضمن تسلیت به خانواده داغدیده آقای بهشتی و اظهار همدردی با آنان، خواهان پیگیری و پاسخگویی مقامات و مراجع مسئول به ویژه قوای قضائیه و مقننه در این باره بصورت شفاف و معرفی ومحاکمه و مجازات عادلانه آمران وعاملان این فاجعه وحشتناک هستیم، و امیدواریم که این مورد بمانند موارد سابق ( قتل های زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، کهریزک و…) شامل مرور زمان و به طاق نسیان سپردن نشود بلکه به موردی برای اصلاح وضعیت جاری و بازگشت به اجرای مر قانون درکشور شود. درانتها این حدیث پیامبرگرامی را به حاکمیت یادآور می شویم که فرمود:” ملک با کفر باقی می ماند اما با ظلم و ستم نمی پاید”، و چه ظلم و ستمی می تواند بیش از این باشد که شهروندی زیر دست دستگاهی که باید حافظ امنیتش باشد شکنجه و به قتل رسد؟

n

جمعی از نمایندگان ادوار مجلس در خارج از کشور: فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی خوئینی، حسن یوسفی اشکوری.

n

 

n

 

Share:

More Posts

Send Us A Message