مصاحبه با راديو زمانه در فقدان احمد قابل

احمد قابل، مجتهد و پژوهشگر دینی درگذشت گفت‌وگوی سارا روشن با حسن یوسفی اشکوری

گفت‌وگوی سارا روشن با حسن یوسفی اشکوری

 
[audio:2012-10-22]

 

 مأخذ:

http://www.radiozamaneh.com/reflections/2012/10/22/20868

 

Share:

More Posts

Send Us A Message