مصاحبه‌اى همراه با عبدالعلى بازرگان و على بهزادنيا از سال ۱۹۹۸ ميلادى

اين مصاحبه توسط مؤسسه آموزشى و فرهنگى ابن سينا متعاقب سمينارى تحت عنوان قدر و قرآن در هتل هايت شهر ارواين به تاريخ ۲۷ ژانويه ۱۹۹۸ ضبط گرديده است.nnقسمت اول:nhttpv://www.youtube.com/watch?v=67jKHhzjJP0nnقسمت دوم:nhttpv://www.youtube.com/watch?v=uBafeesvzig

Share:

More Posts

مردمانی مظلوم!

اول بگویم من از استفاده از واژه «مظلوم» به جد ابا دارم و دیری است که معمولا از آن استفاده نمی کنم. زیرا این واژه

Send Us A Message