دفاع از حقوق مدنی و شهروندی معلمان ضرورت دارد

کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور با صدور بیانیه ای حمایت خود را از کمپین صدای معلمان در بند باشیم، اعلام کردند. در بخشی از این بیانیه تاکید شده است: نهاد های مدنی در تحکیم دموکراسی نقش مهمی ایفا می کنند و از پایه های اصلی آن هستند . برهمین اساس معلمان ایران حق دارند تا نهاد صنفی مستقل خود را داشته باشند.
به گزارش سایت ملی – مذهبی متن کامل این بیانیه چنین است:
نهادهای مدنی در تحکیم دموکراسی نقش مهمی ایفا می کنند و از پایه های اصلی آن هستند. بر همین اساس معلمان ایران حق دارند تا نهاد مستقل صنفی خود را داشته باشند.
کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور با این اعتقاد که “محدودیت و زندان حق فعالان صنفی نیست”، در آستانه سال جدید تحصیلی از حکومت ایران می خواهد، فشار بر کانون صنفی معلمان و دیگر تشکلات صنفی معلمان را بردارد و با به رسمیت شناختن آزادی فعالیت آنها، معلمان زندانی را آزاد کند.
همچنین کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور در راستای دفاع از حقوق مدنی و شهروندی معلمان، از کمپین “صدای معلمان دربند باشیم”، حمایت می کند.
کنشگران ملی – مذهبی خارج از کشور
۹ مهر ۱۳۹۱
۳۰ سپتامبر ۲۰۱۲

Share:

More Posts

در باب حرمت گوشت خوک

در باب حرمت گوشت خوک در مورد گوشت خوک نظر قرآن تا حدودی در مقایسه با حکم شرب شراب متفاوت است. در قرآن پنج آیه

در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B1%DA%98%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-sad-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C22.pdf

Send Us A Message