مصاحبه با برنامه صفحه ۲ شبكه بي بي سي درباره روز قدس

مصاحبه آقاى فانى با حسن يوسفى اشكورى در مورد اتفاقات اخير ايران در روز قدس گزارشى براى تلويزيون بي بي سي انگليس

مصاحبه آقاى فانى با حسن يوسفى اشكورى در مورد اتفاقات اخير ايران در روز قدس

گزارشى براى تلويزيون بي بي سي انگليس

اين مصاحبه بر روى سايت YouTube قرار گرفته و براى تسهيل شما در اين صفحه منعكس گرديده است.

براى مشاهده ويدئو، بر روى آن كليك نماييد:

httpv://www.youtube.com/watch?v=NT_Wo_ZT0_k

Share:

More Posts

 مجلس! مجلس دیگر چه لطفی دارد؟

اشاره: متن زیر یادداشتی است که در مجموعه یادداشت های مجلس تحریر شده است. در آستانه انتخابات مجلس دوم مانند دیگر نمایندگان و احیانا مردم

Send Us A Message